При реєстрації на Сайті Клієнт надає наступну інформацію: Прізвище, Ім'я, адреса електронної пошти, пароль для доступу до Сайту. При оформленні замовлення Клієнт може надавати таку інформацію: Прізвище, Ім'я, По батькові, адреса для доставки замовлень, номер контактного телефону.

Надаючи свої персональні дані при авторизації / реєстрації на сайті, Клієнт погоджується на їх обробку протягом невизначеного терміну з метою виконання Продавцем своїх зобов'язань перед клієнтом, продажу їм товарів і надання послуг, надання їм довідкової інформації, а також з метою просування товарів, робіт і послуг. При обробці персональних даних Клієнта, інтернет - магазин керується законом України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р № 2297-VI зі всіма змінами і доповненнями.

Продавець використовує надані Клієнтом дані протягом всього терміну реєстрації Клієнта на Сайті з метою:

- для реєстрації / авторизації Клієнта на Сайті;

- для обробки замовлень Клієнта і виконання своїх зобов'язань перед Клієнтом;

- для здійснення діяльності з просування товарів та послуг;

- аналізу купівельних особливостей Клієнта і надання персональних рекомендацій.